Herfst ademen

Foto: M. van der Giessen

Foto: M. van der Giessen


 

Nog eenmaal vlammen de kleuren
als om de warmte vast te houden
van de zomer die nu in haar schulp kruipt
voor zoveel expressie
maar tegelijk wordt het donkerder overdag,
en ’s avonds meer ruimte om stil te zijn.

 

De wereld om ons heen
maar ook wijzelf
beleven de overgang naar de herfst
als een herademen,
wind door je haar,
gedachten ordenen
en soms als de storm is gaan liggen,
weer zien waar het om gaat.

 

Gezegend zijn we met de seizoenen
van hogerhand ons toebedeeld
om ons te spiegelen, binnen en buiten,
knielen en zaaien, oogsten en danken,
leven als de seizoenen is
steeds opnieuw lucht krijgen
van Gods schepping.

– Jeanette van Osselen

Geplaatst in Gedichten, Gedichten, Herfst, Herfst, Herfst, Scheppingsperiode, Hoop, Meditatieve tekst, Oogst, Wintertijd | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Herfst ademen

De eerste dag – licht

Viering voor de eerste dag van de Scheppingsperiode
– tekst: Marijke de Bruijne
– muziek: Job de BruijnDe begeleiding is te verkrijgen via Job de Bruijn:  j.g.debruijn@ziggo.nl
Meer informatie over deze vieringen vindt u hier.

 

Tekst
Licht, wat is licht.

Wat is dat wat ons dagelijks omgeeft,
de wereld zichtbaar maakt,
de ander en onszelf.
En wanneer  streek het eerste licht over de aarde?

Licht, wat is licht

Genesis 1:  en 2
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over de wateren.
God zei: ‘Er moet licht komen’ en er was licht.
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht  noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag.

Tekst
Licht geboren uit het duister,
uit de geboorte van de zon,
waar weer de aarde uit ontstond,
rotsplaneet nog, die haar plaats
in het wordend zonnestelsel vond,
licht ontving, het eerste licht
van haar  moederster de zon.

Lied 1) – deel A
Licht, dat ontstond in de wieg van de tijden.
Licht, dat bestaat nog iedere dag.
Licht, dat ons leidt door de tijd van ons leven.
Licht, dat ons zien laat de pracht van de wereld.
Licht, dat leven mogelijk maakt.

 

Tekst
Miljoenen jaren  wording volgden,
ondoordringbaar wolkendek
omgaf  de gloeiende, vloeibare bol van damp en gas ,
het oergezicht van de aarde,
tot, eindelijk tot rust gekomen
het helder werd
en zij weer licht ontving van de zon,
ritme van licht en donker, dag en nacht ontstond.

Lied – deel B
Licht, dat ontstond in  de wieg van de tijden.
Licht dat bestaat nog iedere dag.

 

Tekst
Licht geboren uit het duister,
uit de geboorte van de zon,
waar weer de aarde uit ontstond,
met een harde korst van buiten
en nog altijd vuur van binnen.

Licht, voorwaarde voor het leven,
eindeloze bron van warmte, energie en overvloed,
die geoogst met  zonnecellen,
voor ons ook de nacht verlicht.

Een gloeilamp  of zonnecellampjes tonen en aandoen

In  kou verwarmt,
machines,  verkeer en industrie .
met schone energie kan voeden, zonder einde.
Wonder van  de schepping.

Eventueel foto van zonnecellendak, zonnepanelen in de woestijnd e.d.

Lied – deel C
Licht ons gegeven , de bron van het leven
Eindeloos  overvloedige bron.

 

Tekst
Licht,  een bundel kleuren, verborgen in het licht dat ons omgeeft.

Licht door een prisma laten vallen: de  kleuren van de regenboog.
Of het licht in een glas laten breken.

 Maar ook,
licht,dat door hitte de aarde kan verzengen,
de oogst verdrogen, het leven bedreigen.
Dit verhelpen gaat vaak  boven onze macht.

En licht, is ook het voor ons onzichtbare, schadelijke, ultraviolette licht
dat door de ozonlaag, beschermende schild rond de aarde, wordt tegengehouden.

Dat wij geen gaten slaan in wat ons beschermt,
door

Lied – deel D
Licht dat ons leidt door de tijd van ons leven,
dat het ons zuiver naderen kan.

 

Gebed/Credo
Bron van alle zijn,
Jij die ons licht bent,
wij danken Jou voor het licht van iedere dag
waardoor wij leven
en kunnen  zien  hoe mooi de schepping is,

Lied – deel E
Licht in je ogen, geschenk van de schepping,
licht om haar pracht en luister te zien,
eerbied vervult ons, doortinteld met huiver
als wij aanschouwen de grootsheid der ruimte
rest ons niets anders dan lof en dan dank

 

Gebed
Wij danken Jou
voor de prachtige geschiedenis van de schepping,
voor haar schoonheid,
voor haar even wicht,
voor haar rijkdom aan leven.
Allen:
wij danken Jou

Wij danken Jou
voor de energiebron die het licht is,
bron zonder einde.
Allen
: dat wij die goed gebruiken mogen.

Lied – deel C
Licht, ons gegeven, de bron van het leven,
eindeloos overvloedige bron.

Nu wij weten dat het kan,
de aarde schoon te houden van vervuiling.
door zonne-energie,
Allen:
zetten wij ons daarvoor in.

Nu wij weten dat het kan,
de ozonlaag intact te houden,
tegen onkunde, luiheid en onwil in,
Allen:
zetten wij ons daarvoor in.

Nu wij weten
dat de aarde kan blijven zoals zij is bedoeld,
dat wonder van evenwicht,
dat al het geschapene tijd van leven geeft,
en het hart van ons mensen  verheugt.
Allen:
zetten wij ons daarvoor in.
Wees onze Gids daarin, Jij, Bron, van alle zijn.

Lied – deel A
Licht, dat ontstond in de wieg van de tijden.
Licht, dat bestaat nog iedere dag.
Licht, dat ons leidt door de tijd van ons leven.
Licht, dat ons zien laat de pracht van de wereld.
Licht, dat leven mogelijk maakt.

 

– – – – – – –
1) Het lied Licht, dat ontstond (pdf-bestand) wordt in verschillende delen gezongen tijdens deze viering: deel A, deel B, deel C, deel D en deel E.

·> Vieringen in de Scheppingsperiode

Geplaatst in Boventijds, Energie, Herfst, Licht, Liederen, Pinksteren, Vieringen, Vieringen Marijke de Bruijne | Getagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De eerste dag – licht

De tweede dag – water

Viering voor de tweede dag van de Scheppingsperiode
– tekst: Marijke de Bruijne
– muziek: Peter Rippen
De begeleiding is te verkrijgen via Peter Rippen: pianopeter@live.nl
Meer informatie over deze vieringen vindt u hier.

Tekst
Water, zoveel water op de wereld,
zoveel meer dan land,
dat zich golven laat door wind,
spiegel is in stille vijvers,
zoekend, kronkelig en bochtig,
aarde drenkt, planten bevochtigt,
en de weg vindt naar beneden,
naar de zeeën.

Het stroomt uit elke kraan
voor de was en voor de thee.
verdampt en keert terug als regen,
gaat opnieuw dezelfde weg.

Lied   ¹)
Water, zo gewoon en zo bijzonder,
water dat het leven wekt
op  de akkers en de velden
dorst van heel de schepping lest.

Water dat zich voegt naar elke ruimte
waar het naar beneden valt,
in de bedding van rivieren,
in de holte van je hand.

 

Tekst
Regen, stortvloeden  van eeuwen, van millennia
onder dichte wolkenlaag,
ondoordringbaar, boven noch beneden,
regen die verdampte
op de gloeiend hete aarde die aan het worden was.

Tot de aarde afkoelt,
het water vloeibaar blijft
het land bevloeit
en langzaamaan de zeeën vult,
proces van vele eeuwen.

Een zuurstofarme atmosfeer,
maar waar in de diepte van de zeeën
het allereerste leven moet zijn ontstaan.

Lied
Water  oerbron van het leven
waar in  diepten van de zee,
wonder van eencellig leven
in dat duister eens ontstond.

 

Genesis 1:6-8
En God zei: ‘Er moet middenin het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf  hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

Lied
Water, regen zoet en zilt de zeeën,
wel gescheiden, maar toch één,
in de kringloop van verdamping,
water weer voor land en zee.

 

Tekst
Wat waren wij zonder water,
water om te drinken
en het land te drenken.

Er wordt voorzichtig water gedruppeld in een echoënd vat.
Of er wordt tijdens dit druppelen op een  harp gespeeld. Hier even naar luisteren, dan:

Water, vormloos en doorzichtig,
dat zich leiden laat waar het nodig,
en waar teveel, wordt weggeleid.

Water om te koelen,
water om te warmen en warmte te bewaren.

Water, kracht die energie opwekt
door watervallen, stuwdammen, getijden,
energie in overvloed, die niet vervuilt.

Uit een glazen kan wordt water uitgeschonken in drie of meer hoge glazen, niet in ieder glas even veel.
Na het uitspreken van de volgende tekst kan daar een melodietje op getokkeld worden. Of een dvd met watergeluiden laten horen.

Water, muziek van de ruisende regen,
kabbelende beken,
klikklakkend tegen een oeverrand.

Lied
Water, zo gewoon en zo bijzonder,
water dat het leven wekt
op  de akkers en de velden
dorst van heel de schepping lest.

Water dat zich voegt naar elke ruimte
waar het naar beneden valt,
in de bedding van rivieren,
in de holte van je hand.

Water dat zich vangen laat, vergaren
zich laat leiden door de mens
en door buizen en kanalen
levenwekkend zegen brengt.

 

Gebed/Credo
Wij weten dat wij bewoners zijn van de enig bekende planeet waar water is
dat  leven mogelijk maakt, ook het onze.
Voor die onuitputtelijke, levenschenkende, schone energiebron,
zijn wij vervuld van dank aan Jou.
Allen:
wij danken Jou, Bron van alle zijn.

Wij weten  welk een ontzagwekkende kracht water kan zijn,
dat land verdrinkt en haar bewoners,
een vrees wekkende kracht.
Daarom zetten wij ons in met al onze kennis deze rampen te voorzien en te  voorkomen.
Allen:
wil onze inspiratie zijn, Bron van alle zijn

Wij weten dat het water het grote probleem van de – nabije – toekomst is:
grote overstromingen, naast hongersnood door droogte.
Allen:
wij willen waakzaam zijn en maatregelen die nodig zijn, accepteren

Lied
Water, nodig, lieflijk, ontzagwekkend
levenwekkend en gevreesd,
water, wonder van de schepping,
water leven, water dood.

Wij zetten ons in zuinig te zijn met het kostbare water,
in ons huishouden en persoonlijk leven,
van dingen  af te zien die het water vervuilen,
en meewerken om vervuiling tegen te gaan.
Allen:
dat beloven wij, bewoners van een planeet waar water en leven is,
Wat ons diep, diep ontzag inboezemt voor Jou, Bron van alle zijn

Lied
Water, sprankelend doorzichtig wonder,
dat uit wolken en uit dauw
al wat steeds weer wordt geschapen
groeien doet en onderhoudt.

 

¹) Het lied kent zes melodielijnen voor de zang. U kunt de bladmuziek hier downloaden:
Stem 1           Stem 4
Stem 2          Stem 5
Stem 3          Stem 6

·> meer vieringen in de Scheppingsperiode

Geplaatst in Gebeden Water, Herfst, Vieringen, Vieringen - water, Vieringen Marijke de Bruijne, Water | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De tweede dag – water

De derde dag – aarde

Viering voor de derde dag van de Scheppingsperiode
– tekst: Marijke de Bruijne
– muziek: Peter Rippen
De begeleiding is te verkrijgen via Peter Rippen: pianopeter@live.nl
Meer informatie over deze vieringen vindt u hier

Tekst
De aarde, woest en ledig eens,
onvruchtbaar, onbewoonbaar
en nu een levend huis, met groene, zachte huid,
dat ons voorziet van voedsel, ertsen, gassen, mineralen
en zo ons leven comfortabel maakt.
Aarde,
die met haar schoonheid vreugde geeft.

Canon ¹)
Zie de aarde hoe zij werd,
levend huis om in te wonen.

 

Genesis 1: 9
God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het.
Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde de hij zee.
En God zag dat het goed was.

Tekst
De vloeibare, ziedende bol
die de aarde was en bleef, miljoenen jaren
koelde langzaam af,
verstijfde tot gesteenten,
aardschollen, drijvend op wat daaronder – nog steeds  –  woedt.

Lied ²)
Hoeveel kennis wij vergaren
over het ontstaan eertijds
van de aarde, des te groter
blijft het wonder overeind

nu wij leven op een aarde
vol fijnzinnig evenwicht
die voorziet in al wat  nodig
voor de hele schepping is

 

Tekst
Land dat uit de zeeën rees,
wind en regen, kracht van water
slepen in eeuwen, talloze eeuwen
en nog altijd,
gesteenten tot gruis en zand,
oerlandschap van water en land.

Een schaal scherp zand neerzetten.

Lied ²)
Veel te groot om te begrijpen
blijft dat wonder van ontstaan
in de schemer van de tijden,
van een steenklomp, woest en kaal,

die zich vormde tot een aarde
vol fijnzinnig evenwicht
die voorziet in al wat  nodig
voor de hele schepping is

 

Genesis 1: 10
God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen; zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’
De aarde bracht jong groen voort; allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

Tekst
Het wonder van het allereerste leven
– waar  niemand het begin van weet –
dat de zee verliet,
groene algen, wortelloze groeisels
die het troosteloze land bereikten en
– wonder opnieuw –
de grond verrijkten voor planten die volgden,
zodat de aarde met groen werd bekleed.

Lied ²)
Algen eerst en mossen later,
sporen waaien landinwaarts,
zo kwam leven uit het water
naar het land, nog leeg en kaal

dat zich vormde tot een aarde
vol fijnzinnig evenwicht
die voorziet in al wat nodig
voor de hele schepping is

 

Tekst
Het lijkt zo gewoon en het is al zo vaak gedaan, wat wij nu gaan doen,
maar laten wij ons met aandacht  bewust worden van de enorme ontwikkeling vanaf de eerste groene bedekking van de aarde tot de enorme variëteit van gewassen die er nu groeit.

Naast elkaar neerzetten:
een schaal met aarde, erin zaaien,
een schaal met kiemen, een pot met bloeiende plantjes,
dan bloemen, vruchten, groenten, zaden, brood of graan neerleggen,
dan weer een schaal aarde waarin wordt  gezaaid.
Dit alles in stilte, terwijl wordt gezongen

Canon ¹)
Zie de aarde, hoe zij werd,
levend huis om in te wonen.

 

 

Tekst
Zaad in de aarde, zaad dat gaat kiemen,
aarde die groen wordt , bloeien gaat,
bloesem die vrucht wordt ,
vruchten weer zaden,
dank de Bron van alle begin.

Dankgebed
Wij danken Jou, uit het diepst van ons niet begrijpende hart,
voor Jouw scheppende Aanwezigheid ,
voor deze prachtige aarde waar wij mogen wonen,
ons levend huis dat ons in alles voorziet,
voor haar schoonheid die ons hart, onze ziel verheugt.
Wij danken jou, bron van alle begin.

Lied ²)
Onze aarde zo bewerken
dat zij mooi en vruchtbaar blijft,
de bedreigingen beperken
waarvoor wij aanspreekbaar zijn,

want wij leven op een aarde
vol fijnzinnig evenwicht
die voorziet in al wat nodig
voor de hele schepping is.

 

Tekst/Credo
Wij zijn ons bewust van de rampen die de aarde bedreigen, wij zien haar kwetsbaarheid.
Aan natuurgeweld kunnen wij niets doen,
maar dat kunnen wij wel aan lucht- en watervervuiling, kernafval, wanbeheer en uitputting van haar rijkdom, het in stand houden van de ons beschermende ozonlaag.
Daar willen wij aan meewerken, voor zover dat in onze macht ligt
want,

Lied ²)
Wij geloven in een aarde,

rijk en bloeiend, levend huis
en wij willen er aan werken
dat dit altijd zo zal zijn.

want wij leven op een aarde
vol fijnzinnig evenwicht
die voorziet in al wat nodig
voor de hele schepping is.

 

Dat beloven wij.

– – – – – – –

¹) De bladmuziek van de canon: zang

²) Het lied kent vijf coupletten: couplet 1couplet 2, couplet 3, couplet 4, couplet 5

 

·> meer vieringen in de Scheppingsperiode

Geplaatst in Aarde, Aarde, Herfst, Klimaat, Liederen, Ontkiemen, Vieringen, Vieringen - aarde, Vieringen klimaat, Vieringen Marijke de Bruijne | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De derde dag – aarde

De vierde dag – hemel

Viering voor de vierde dag van de Scheppingsperiode
– tekst: Marijke de Bruijne
– muziek: Chris Fictoor
De begeleiding is te verkrijgen via Chris Fictoor: c.w.a.fictoor@fictoor.nl
Meer informatie over deze vieringen vindt u hier.

Tekst
De kosmos die de toon aangeeft,
de omgang rond de zon van onze planeet,
van de maan rond de aarde,
bepalen de gang van ons leven hier.
De aarde,
een stipje in de gigantische Melkweg,
die tot veel grotere sterrenstelsels behoort,
en die weer…en die….   zonder ophouden.
Het vervult ons met huiverende eerbied voor het majesteitelijke om ons heen

Lied a)
Wij kleine mensen zien op naar de hemel,
de maan en de sterren, de verre planeten,
de glans en de luister die ons overstroomt,
wie zijn wij dat Jij dit een sterveling toont.  

 

Genesis 1: 14 – 19
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van  de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’
En zo gebeurde het.
God maakt de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis.
En God zag dat het goed was. Het werd avond het werd morgen. De vierde dag.

Lied a)
Zon die de dagen doet korten en lengen,
die aangeeft de tijden voor feest en gedenken,
de zon voor de dag en de maan voor de nacht,
de stand van de sterren als lichtend kompas.

 

Tekst
Vanuit die overweldigende kosmos
is het de zon,
die ons bewust maakt van  de tijd,
de lengte van de dagen aangeeft.
de seizoenen bepaalt,
de tijden van de feesten,
in  de rondgang van het jaar:

Een cirkel wordt neergelegd, daarlangs  symbolen van de feesten,
Zo, dat het laatste feest (einde kerkelijk jaar ) de cirkel rondmaakt.
Het is mogelijk daar een spiraal van dezelfde of iets grotere omvang om- of overheen te leggen. Of een kleinere spiraal in het midden te zetten.

De symbolen:
· 4 adventskaarsen
· kerststukje  – ( driekoningen: einde kersttijd en 12 nachten)
· 40dagentijd (kale tak met knoppen, getl 40, een (vasten)kalender)
· palm Pasen (palmtakje)
· Pasen (paaskaars, ei, licht boeket)
· Pinksteren – (rode brandende kaars)
· Allerzielen 2 november – kruis, witte chrysanten of andere witte bloemen
· einde kerkelijk jaar (waar de cirkel wordt gesloten)

De rondgang van het jaar
de rondgang van de tijd.

De stand van zon en maan,
zij geven aan
de voortgang van de tijd
de voortgang van  de generaties, de geschiedenis,
in de ketting van geboorte – bloei – en dood

Hier sokjes (geboorte) – een bloem of vrucht, (volwassenheid) – en kruis(dood) neerleggen rond de cirkel van de feesten.

De stand van zon en maan, zij geven aan
de tijden om te vieren, feesten en herinnering,
die het leven glans en diepte geven,
de vreugde wekken en soms het verdriet.
en houden de verwondering gaande.

Lied a)
Wij, die de stralende aarde bewonen,
zijn ademloos stil waar Jouw scheppend vermogen,
met aarde en maan in hun gang rond de zon
de voorwaarden schiep waardoor leven ontstond.

 

Stilte

Tekst
De aarde,
niet verder van of dichter bij de zon dan zij nu draait,
zodat de oceanen verdampen noch bevriezen.

De aarde,
niet groter dan zij is, zodat de zwaartekracht ons overeind houdt,
er grotere dieren kunnen bestaan,
niet kleiner, zodat door minder zwaartekracht de atmosfeer niet ontsnapt.

De aarde ,
die door de aantrekkingskracht van de maan zo om haar as draait dat er jaargetijden zijn, nodig voor het leven op aarde.

De maan,
die eb en vloed veroorzaakt, wat voor het aardse leven noodzakelijk is.

De aarde,
kleine blauwe planeet in eindeloze ruimte,
zo mooi, zo levend, zo bijzonder.
Mysterie van wording,
mysterie van zijn
mysterie dat vraagt naar het scheppend vermogen daarachter,
naar Jou,

overgaand in:

Lied b)
Mensen die zoekend de ruimte bereizen
vol vragen naar wetten, structuren, processen,
en wat wij ontdekken doorhuivert ons hart,
waar Jij in de ruimte Jouw majesteit spreidt.

Zingen wij mee met de stemmen van eeuwen
en prijzen de pracht van de nachtblauwe hemel,
de sluiers van sterren aan het firmament,
wie zijn wij, wij mensjes, dat Jij aan ons denkt.

 

Gebed
Stilte of stil gebed.

Lied a)
U komt stilheid toe, een lofzang. (Psalm 65:2)

Wij kleine mensen zien op naar de hemel,
De maan en de sterren, de verre planeten,
De glans en de luister die ons overstroomt,
wie zijn wij dat Jij dit een sterveling toont.

 

– – – – – – –

a) Van het lied De vierde dag: couplet 1, couplet 2, couplet 3 en couplet 4.

b) Van het lied Mensen die zoekend: tekst en melodie.

·> meer vieringen in de Scheppingsperiode

Geplaatst in Herfst, Verstillen, Vieringen, Vieringen - stilte, Vieringen klimaat, Vieringen Marijke de Bruijne | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De vierde dag – hemel