Scheppingsperiode

Zeven dagen de schepping vieren.

Over de schepping kun je praten en lezen. Je kunt tot actie overgaan om de schepping zo veel mogelijk te behouden, onder meer door je leven naar die houding in te richten.
En je kunt de schepping vieren.
Dat gebeurt in de hier volgende 7 liturgieën, voor iedere dag één.

Met stijgende verbazing, die overging in een steeds grotere verwondering over de wording van de wereld om ons heen, heb ik aan deze liturgieën gewerkt.
Kern van de vieringen is het scheppingsverhaal uit Genesis, iedere scheppingsdag worden de betreffende verzen uit Genesis gelezen. Daarnaast heb ik, heel globaal, iets gezet wat wij over de evolutie weten.

Opmerkelijk is dat het Genesisverhaal in grote lijnen dezelfde volgorde heeft als de geschiedenis van de wording van de aarde. Alleen dag 4, over de kosmos, wijkt daarvan af.
Het Genesisverhaal wordt er nog mooier van. De vreugde en verwondering over de schoonheid van de schepping die daarin klinken worden door de wetenschappelijke kennis over de evolutie enorm uitvergroot.
In het gedeelte ‘gebed/credo’ wordt iedere scheppingsdag geprobeerd daar woorden aan te geven.

Wie over het behoud van de schepping spreekt, en dat kan niet anders als je de schepping gaat vieren, moet ervoor waken niet het waarschuwende vingertje op te steken tegen alles wat we daarin verkeerd doen. Daarom heb ik ervoor gekozen de vreugde en verwondering de boventoon te geven, waardoor je vanzelf na gaat denken over hoe al dit moois te behouden. Wel heb ik in ‘gebed/credo’ iets over die bedreigingen aangehaald.

De viering van elke scheppingsdag duurt 20 – 30 minuten.
Iedere dag heeft dezelfde opbouw, dat geeft rust aan de serie.
Meestal wordt er per dag èèn lied gezongen, dat door de hele viering heen dezelfde melodie heeft, ook als men daar enkele regels van zingt.
Steeds wordt een handeling verricht – die in kleinere lettertjes tussen de tekst staat –  om de viering tot een meer totale belevenis te maken.
Dat  dragen ook de foto’s voor de zeven dagen aan bij.

Vooral omdat de vieringen kort zijn is het van belang die goed voor te bereiden.
Dat  geeft rust aan de viering en ruimte voor betrokkenheid.
Het is aan te raden met meer mensen, ieder met een eigen rolverdeling voor de teksten, de handeling en hetgebed/credo’, de viering vorm te geven. Dat brengt het gevierde dichter bij alle aanwezigen.

Teksten: Marijke de Bruijne
Muziek: Job de Bruijn, Chris Fictoor , Wick Gispen en Peter Rippen
Foto’s: Tini Brugge

De begeleiding (en koorzetting) van de liederen is te vinden op de bladmuziek webwinkel van Gooi en Sticht ( www.gooiensticht.nl ) en af te nemen tegen een vergoeding.

Marijke de Bruijne

 

De eerste dag – licht

De tweede dag – water

De derde dag – aarde

De vierde dag – hemel

De vijfde dag – vissen & vogels

De zesde dag – dieren & mensen

De zevende dag – de schepping voltooid, rustdag

 

Bronmateriaal:
Bijbel – De Nieuwe Bijbelvertaling
– Nederlands Bijbelgenootschap – 2004

De kortste geschiedenis van ons leven, Harald Lesch en Harald Zaun
– Uitg. Bert Bakker – 2009

Het ontstaan  van de aarde, Peter Ackroyd
– Standaard Antwerpen/Memphis Belle – Amsterdam – 2004
– (ook in jeugdafdelingen van bibliotheken te vinden)

Liever 1 God dan 10.500  universums, Peter Korevaar
– in: Beweging – 73E jaargang – Zomer 2009
– (tijdschrift van de Stichting voor reformatorische wijsbegeerte).

N.B.: 10 tot de 500e macht is een 1 met 500 nullen.