Stilte

Voor wie gedurig stilte zoekt,
gaat leven spreken,
komt aan het licht
wat verborgen is.

Anoniem

De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
Over heel de aarde gaat hun stem
tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5