· bij losse getallen

♦ De modus is de waarde van de waarneming die het vaakst voorkomt. [blz.45]

Berekening:
turven hoe vaak de verschillende waarnemingsuitkomsten voorkomen.

 


♦ De mediaan, het 50%-punt,  ligt in het midden van een verzameling.

Voorwaarde:
de waarden van de verzameling zijn geordend in een (cumulatieve) reeks. De onderdelen van de verzameling waarnemingen moeten dus geordend kunnen worden.

Het is de waarde van de middelste waarneming. Of, bij een even aantal waarnemingen, de waarden van de middelste twee waarnemingen. [blz.45]

Mediaan rangnummer: (n+1)/2,
en dan de waarde van de waarneming die bij de mediaan hoort.

Berekening:
• orden het aantal waarnemingen in een logische reeks
• totaal aantal waarnemingen: n
• de plaats van de mediaan in de waarnemingen: (n+1)/2
• bepaal de waarde van de mediaan (van de middelste waarneming(en))

 


♦ Het gemiddelde is de som van de waarden van alle waarnemingen, gedeeld door het aantal waarnemingen. [blz.45]

Gemiddelde voor populatie: μ = Σxi/N
Gemiddelde voor steekproef: X̄ = Σxi/n

Berekening:
• totaal van het aantal waarnemingen: n
• tel de waarden van alle waarnemingen bij elkaar op
• deel dat totaal door n