Klassenindeling maken

Wil je een klassenindeling waarbij de gemeten waarden gelijkmatig over de klassen zijn verdeeld, maar dan eerst een percentielen overzicht.

Bijvoorbeeld:
Week 3, vraag 9a, levert tabel op waarbij de kwartielen worden gegeven. Hiermee is n in 4 porties van ongeveer 25% te verdelen over de klassen 0 – 60, 60 – 100, 100 – 160 en 160 – 400.

De variabele definiëren zonder overlap.

Bijvoorbeeld:
0 -< 19,9, 20 -< 39,9, 40 -< 69,9, 70 -< 128

De variabele labelen [komt in een tabel of onder n’ grafiek] mag met overlap.

Bijvoorbeeld:
0 – 20, 20 – 40, 40 – 70, 70 – 128

 

13 maart 2013 door KCM webredactie
Categories: SPSS