~ bij frequentieverdelingen met klassenindeling

Het berekenen van de spreidingsmaten lijkt hier op de berekening bij frequentieverdelingen zonder klasseindeling. Alleen zijn de oorspronkelijke waarnemingen xi niet (meer) bekend. Deze zijn verzameld in klassen.
In plaats van xi gebruiken we het klassemidden mi. Maal het aantal keer ƒi dat betreffende klasse gemeten is.

Bijvoorbeeld:
1 vrouw heeft uitgegeven: € 50 -< 100
8 vrouwen hebben uitgegeven: € 100 -< 150
3 vrouwen hebben uitgegeven: € 150 -< 200
2 vrouwen hebben uitgegeven: € 200 -< 400

Variatiebreedte of spreidingsbreedte:
• bovengrens van hoogste klasse – ondergrens van laagste klasse.

Voorbeeld variatiebreedte: 400 – 50 = € 350

Variantie bij populatie: var of σ²
• het kwaadraad van de verschillen tussen het gemiddelde μ en klassemidden mi: ( mi – μ )²
• vermenigvuldigd met de bijbehorende frequentie: ƒi · ( mi – μ )²
blink_geelen daar het gemiddelde van: Σ ƒi ·( mi – μ )² / N

Standaarddeviatie of standaardafwijking bij populatie σ
• de wortel uit variantie σ²

Bijvoorbeeld
Reader Statistiek, blz.55, voorbeeld 7

Variantie bij steekproef: var of S²
• het kwaadraad van de verschillen tussen het gemiddelde X̄ en klassemidden mi: ( mi – X̄ )²
• vermenigvuldigd met de bijbehorende frequentie: ƒi · ( mi – X̄ )²
blink_geelen daar het gemiddelde van: Σ ƒi ·( mi – X̄ )² / n – 1

Standaarddeviatie of standaardafwijking bij steekproef S
• de wortel uit variantie

Bijvoorbeeld
Reader Statistiek, blz.55, voorbeeld 7

Kwartielafstand: het 75%-punt minus het 25%-punt
Ofwel: de waarde van derde kwartiel Q3 – de waarde van het eerste kwartiel Q1.

Bijvoorbeeld
Reader Statistiek, blz.55, voorbeeld 7