~ bij frequentieverdelingen

Het berekenen van de spreidingsmaten lijkt hier op de berekening bij losse getallen. Het verschil is dat de  waarnemingen xi worden verdeeld over het aantal keer ƒi dat betreffende waarneming gemeten is.

Bijvoorbeeld:
Gemeten voetlengtes: 2 keer 21 cm., 8 keer 23 cm., 3 keer 24 cm. en 2 keer 25 cm.

Variatiebreedte of spreidingsbreedte:
• hoogste – laagste waarneming

Voorbeeld variatiebreedte: 8 – 2 = 6

Variantie bij populatie: var of σ²
• het kwaadraad van de verschillen tussen het gemiddelde μ en waarden xi: ( xi – μ )²
• vermenigvuldigd met de bijbehorende frequentie: ƒi · ( xi – μ )²
blink_geelen daar het gemiddelde van: Σ ƒi ·( xi – μ )² / N

Standaarddeviatie of standaardafwijking bij populatie σ
• de wortel uit variantie σ²

Bijvoorbeeld
Reader Statistiek, blz.53: voorbeeld 6

Variantie bij steekproef: var of S²
• het kwaadraad van de verschillen tussen het gemiddelde X̄ en waarden xi: ( xi – X̄ )²
• vermenigvuldigd met de bijbehorende frequentie: ƒi · ( xi – X̄ )²
blink_geelen daar het gemiddelde van: Σ ƒi ·( xi – X̄ )² / n – 1

Standaarddeviatie of standaardafwijking bij steekproef S
• de wortel uit variantie

Bijvoorbeeld
Reader Statistiek, blz.53: voorbeeld 6

Kwartielafstand: het 75%-punt minus het 25%-punt
Ofwel: de waarde van derde kwartiel Q3 – de waarde van het eerste kwartiel Q1.

Berekenen:
• cumulatieve tabel maken – in percentages
• interpoleren op 25% en 75%
• het verschil tussen de twee gevonden waarden.