Wij geven cursussen over het gebruik van audio-visuele middelen. Bijvoorbeeld:

- een PowerPoint-presentatie maken
- een video-productie maken
- een website maken
- een multimediapresentatie voor een website maken

De cursussen worden op maat gemaakt, afhankelijk van wat iemand wil leren. En in welk tempo.

We geven de cursus het liefst op de werkplek van de cursist, met de apparatuur die voorhanden en gewend is.

We starten met een oriënterend gesprek, waarin de opzet van de cursus wordt geschetst. In het kort: waar gaat het over en wat kan StudioNooN hieraan bijdragen.
De wenselijkheden en mogelijkheden moeten in grote lijnen voor beide partijen duidelijk zijn voordat we aan de slag gaan.