Technisch beheer

Dit is meer iets voor webmasters. Die bijbehorende bevoegdheden hebben.
En die weten wat te doen als er iets fout gaat.

. . .
Ab cdef ghijkl mnop qrstuvw xyz.
PHP updaten
Soms geeft WordPress een waarschuwing dat er een nieuwere versie van PHP nodig is.
Om dat in te kunnen stellen is toegang nodig tot het cPanel van de website. Dat gaat via de webhoster. Nodig: accountnaaam en bijbehorend wachtwoord.

  • 123-Webhost:
  • Argeweb:
  • Goedkopewebhoster:
  • Strato:
  • Vimexx:
 
. . .
Abcdefg