Opdracht a

Voorbeeld: Dagblad van het Noorden of Friesch Dagblad.

verbeterde versie

Als webdesigner moet je goed naar websites kunnen kijken. Je kunt je baseren op je analyse-ervaringen uit vorige studiejaren.

Even kiezen: A – B – C – D – E – F – G – H – K – M – N – PZ

Bekijk met 3 personen openingspagina’s van de websites van 4 verschillende tijdschriften, graag twee vakbladen en twee algemene.
Te vinden via www.sanoma.nl en www.tijdschrift365.nl. Of bekijk vn.nl, elsevier.nl, groene.nl.

a] teken vooraf uit wat je verwacht – maak een schets op liggend A4
· · wat vindt de bezoeker op deze site, waar gaat het over, wat krijg je te zien
· · welke inhoud, welke menu-items
· · indeling, kleur-, tekst- en beeldgebruik

b] bekijk de openingspagina
· · NIET langer dan 6 seconden en NIET scrollen; sluit dan het venster

c] maak een screendump op liggend A4 en
· · geef per persoon zo duidelijk mogelijk aan wat de aandacht trok

d] kijk samen uitgebreider naar de openingspagina en
· · noteer de verschillen met jullie verwachtingen.

e] vermeld de webadressen in jullie verslag

screendump01

Inleveren: graag dinsdag vóór 9:00 uur via joost.kahmann [at] hu.nl.

Beoordeling op inzicht en volledigheid

05 november 2013 door Joost Kahmann
Categories: Website bij tijdschrift