Opdracht c

Verbeterde versie

Debriefing, functioneel ontwerp en eerste schets

Doel van de opdracht is om te laten zien dat jullie speciale eigenschappen van internet kunnen benutten.

Uitgangspunten zijn de doelen van Dagblad van het Noorden en van Jan. Deze staan al op papier.
Centrale vraag: Hoe ga je een website [+ b.v. sociale media] inzetten om de vraag van de opdrachtgever te beantwoorden?

Per redactie subgroepje

 • c.0 – formuleer het uitgangspunt: de doelen van de komende productie die jullie als redactie gaan maken.
 • c.1 – formuleer zo duidelijk mogelijk het doel van de komende website
  Waar gaat het over?
  Wat valt er te beleven? Waarom komen de bezoekers terug?
  Wat is de relatie met andere media?
 • c.2 – formuleer zo duidelijk mogelijk de doelgroep[en] Wie ga je aantrekken en/of binden?
 • c.3 – maak een lijst met functionaliteiten voor de site; compleet én duidelijk
  c.3.a = Moet:
  c.3.b = Zou moeten:
  c.3.c = Mag:
  c.3.d = Niet:
 • c.3 – werk de functionaliteiten uit.
  Bijvoorbeeld nieuws: rubrieken, genre, mediagebruik
  Bijvoorbeeld nieuwsbrief: onderwerpkeuze teasers, grootte, frequentie, mediagebruik
 • c.4 – maak als groepje een eerste visualisatie van het ontwerp in de vorm van een openingspagina [liggend A4 of staand A3].
  Wel wat duidelijker dan de schetsen van opdracht.a. Bekijk de screenshots van opdracht.a om te zien wat je gaat maken met vlakverdeling, menu’s, afbeeldingen[bv. reclame] en kleur.

 

Inleveren: graag dinsdag vóór 9:00 uur via joost.kahmann [at] hu.nl.
Of via Dropbox.
Zorg dat alle leden van jouw redactie deze opdracht hebben. Woensdag gaan we  de functionele ontwerpen met elkaar bespreken.

Beoordeling op inzicht, onderlinge samenhang en volledigheid

25 november 2013 door Joost Kahmann
Categories: Website bij tijdschrift