Publiceren | Webdesign

Publiceren

De site kan al op de webserver staan zonder dat deze publiek is gemaakt. Bijvoorbeeld om hem uitgebreid te kunnen testen. Maar er komt een moment dat ie vrij gegeven wordt. Dan kan iedereen de site daadwerkelijk zien beleven!

Vooraf regelen: rechten voor auteur, uitgever, geportreteerde, e.d.
Search Engine Optimalisation
Maak vervolgafspraken voor de redactie en het technisch onderhoud.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
546