WordPress theme | Webdesign

WordPress theme

www.vleemo.be

Hoe zit een WordPress theme in elkaar?
In dit hoofdstuk probeer ik daar duidelijkheid in te scheppen terwijl ik zelf mijn eerste theme bouw. Opdracht aan mijzelf is om een prettig, stijlvol en overzichtelijke vormgeving te maken voor een nieuwssite.
Zoiets als The Thunderbird, maar dan minder chaotisch.

In WordPress is een theme een verzameling aan elkaar gekoppelde templates zoals header.php, index.php, single.php, sidebar.php, footer.php en style.css.

Functies

  • leesbare tekst: heldere letter, niet te lange regels
  • afbeelding bij ieder bericht
  • gebruik van Font Awesome
  • met overzichtelijke reactiemogelijkheid
  • linker sidebar: overzicht
  • rechter sidebar: verdieping
  • navigatie via custom menu’s
  • bericht categorie agenda: titel + teaser op datum te presenteren

Techniek

Geschikt voor tablet, web en mobiel. In die volgorde.

Kijk verder

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
556