Tips voor redacties

Verschillende redacties werken met verschillende websites en werken op verschillende manieren.
Hier wat opmerkingen voor specifieke webredacties.
Aanvullende vragen? Stel ze hier

Kloostertuinen

De website staat nu op de webserver van de RvK. Nu zonder de vele recepten uit rubriek ‘Samen aan tafel’. Deze zijn verplaatst naar www.sameneerlijketen.nl.

Email voor …..@kloostertuinen.nl gaat naar Tini Brugge.

De inhoud van deze website wordt samengevoegd met de inhoud van kerktuinen.nl.

Kerktuinen

De website staat nu op de webserver van de RvK. Uitgaande van het gebruik van de site en het beperkte aantal wijzigingen, is er op dit moment geen grote behoefte om alle inhoud over te zetten in een database [WordPress].

Email voor …@kerktuinen.nl  gaat naar stolkwjm@planet.nl

De inhoud van deze website wordt op den duur samengevoegd met de inhoud van kloostertuinen.nl.

Samen aan tafel

Onder dit webadres is de verzameling groene websites oorspronkelijk opgezet. Omdat de verschillende websites zo niet onder hun eigen domeinnaam konden functioneren zijn de websites naar zelfstandige domeinen verhuisd.
Email voor …@samen-aan-tafel.nl gaat naar kem@18bits.nl.

Voor specifieke afspraken zie: