Symbolisch schikken

l_syms[voorheen:Liturgisch bloemschikken]

Het doel van www.symbolischschikken.nl is om mensen te inspireren om vieringen smaakvol op te luisteren. Met gebruikmaking van de rijke symboliek die onze cultuur rijk is.

Redactie

Evelien Ariëns, Charlotte Kwak en Anneke de Boer.
Met ondersteuning van Tini Brugge,  Hanneke Maassen, Anita Westhuis.
Webmaster is Gerrit Brendeke.

Alle email voor …..@liturgischbloemschikken.nl en voor …..@symbolischschikken.nl gaat naar Charlotte.

Inhoud

Functies

 • geordend én spiritueel-inspirerend aanbieden van schikkingen voor de de aankleding van religieuze evenementen
 • de ordening wordt aangegeven door middel van
  · jaarkalender van religieuze perioden en dagen: inspiratie en bijbehorende schikkingen
  · thema’s: persoonlijke gebeurtenissen van doop tot uitvaart
  · keuze uit symbolen
  · keuze uit plantaardig materiaal
  · keuze uit kleur
 • algemene informatie over
  · symboliek en expressiemiddelen
  · geschikt materiaal
  · stappenplan van thema naar symbolische schikking
  · dynamiek van thema’s in A-B-C jaren
 • verwijzingen naar meer schikkingen, bronnen en groene websites
 • over ons: redactioneel en mogelijkheid om te reageren

Overzicht voor de bezoeker

 • de openingspagina biedt een inleidende tekst over het actuele seizoen met een passende afbeelding; plus informatie over expressiemiddelen; plus informatie over opbouw van schikkingen; plus duurzame verantwoording; plus mogelijkheid om te reageren
 • het hoofdmenu (horizontaal) biedt informatie over de website en de actuele periode plus de 3 of 4 daaropvolgende perioden; de meeste perioden kennen sub-perioden, deze staan onder in het sub-menu.
 • verticaal menu ‘het jaar rond’ biedt informatiepagina’s van álle perioden
 • verticaal menu bijzondere thema’s
 • verticaal menu symbolen
 • verticaal menu ‘bloem en groen’
 • verticaal menu kleuren
 • zoekfunctie

Stijlgids

 • Pagina’s geven overzicht en verbinden. Zij bieden informatie over een periode of thema. En bespreken de aanbevolen symboliek en materialen. En ze verwijzen naar bijbehorende schikkingen.
 • Berichten zijn de losse onderdelen: de schikkingen met seizoensgebonden variaties.
 • Alle schikkingen hebben passende aanduidingen voor de categorieën: jaarkalender of thema, vorm en kleur.
 • Als tag wordt het gebruikte materiaal aangegeven.
 • Voor afbeeldingen: de breedte van het tekstvlak = 530 pixels
 • De voorpagina is de pagina van de actuele periode. Dit is an te passen via Instellingen/Lezen. Kies daar de passende ‘statische pagina’ voor de voorpagina.
 • Tekst staat in een paragraaf, van tussenkopjes maken we ‘koptekst 3′.

 Techniek

Template: Cordobo Symbolisch schikken, afgeleid van Cordobo Green Park 2.

Plugins: Akismet + HTML in Category Description + Map Categories to Pages + Media Tags + Email Address Encoder + WordPress SEO + WP-UserOnline.