WordPress

WordPress is een zogeheten content management systeem. Redacteuren leveren de content in tekst, beeld en geluid. En het systeem maakt daar een bruikbare website van.

Op de website van WordPress is veel informatie te vinden over het systeem.

En wie dat wil kan zelf makkelijk een eigen WordPress site maken.