Vervolgbehandelingen

29 april 2019 meer DUOS video’s op: https://www.youtube.com/c/StichtingduosNl2011/videos tekst DNA sequencing “Zo is het mogelijk (in grotere expertise centra) door middel van een biopsie het DNA van de tumor van een individuele patiënt te analyseren. We weten inmiddels dat in ongeveer 20% van de patiënten een specifieke aanknoping wordt gevonden …

De Schepping

Verhalen over één schepper, zeven dagen, het paradijs waarin leeuw en lam vredig naast elkaar leven, Adam en Eva met hun twee zoons en al hun nazaten, niet alles was even aannemelijk. Als het je waarheid was dan was het zeker een kwestie van geloven. Een ander puntje is dat …

De samenleving

Een van de eerste bronnen voor mijn kennis en begrip van de samenleving was de Katechismus. Een katholiek overzicht van de uitgangspunten, gedragsregels en morele waarden van de kerk. Waarin onbekende begrippen onbegrijpelijk werden omschreven. Het was wel een zó belangrijk boekje, dat ik en mijn klasgenootjes het uit ons …

Een man in een luchtballon is verdwaald. Hij zakt wat en ziet een vrouw op de begane grond lopen. Hij roept haar toe: “ik heb vrienden van mij beloofd hen over een uur ergens te vervoegen, maar ik heb geen idee waar ik juist ben!” De vrouw roept terug: “u …