Op dit moment:

Belangengroep Bromtoon Zutphen
Blog over de overlast vanwege bromtonen.
De site wordt opgeheven omdat het geen lokaal maar een landelijk probleem blijkt.

Digitaalkunde
Over webdesign, webredactie en webbeheer, toegesneden op WordPress.

In harmonie
= staat klaar voor gebruik